ГЕОБУЛ, СОФИЯ

Геодезия, Трасировки, Вертикално планиране, Регулации, Кадастър

Към услуги

Геодезични измервания

Определянето на положението на точки, които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта се прави с геодезическо заснемане.

ОЩЕ

Трасиране

Трасирането означава отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, данни за които, са предварително известни.

ОЩЕ

GPS измервания

Глобалната позиционираща система /съкр. GPS/ е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на положение в реално време.

ОЩЕ

Кадастрални карти

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради…

ОЩЕ

Повече за Геобул

„ГЕОБУЛ” ЕООД предлага висококачествено и комплексно обслужване в областта на геодезията. Фирмата е регистрирана през месец март 2004 г. и с течение на времето се е превърнала в една от водещите геодезически фирми на българския пазар. Нашите услуги са познати както на множество собственици на частни имоти, така и на по- големи инвеститори. Дейността ни се простира на територията на цялата страна.

Ние вярваме, че сложната и бързо променяща се икономическа действителност и отварянето на България към световната икономика, налагат нови стандарти в геодезическото обслужване и ние можем да го осигурим на клиентите си.

Z

13 години висококачествено и комплексно обслужване

Z

Компетентност, Лоялност и Професионализъм

Z

Съвременна геодезическа апаратура и компютърна техника

ИМАТЕ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ